Czym są ETF-y i jak działają?

Każda inwestycja niezależnie od rodzaju zawsze obarczona jest ryzykiem. Oznacza to, że można na niej zarobić, ale też stracić. Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych może nie odnosić się tylko i wyłącznie do akcji spółek. Coraz większą popularnością cieszą się fundusze ETF.

Czym są ETF-y?

ETF-y określamy mianem otwartych funduszy, które notowane są na giełdzie. Oczywiście, aby zacząć inwestować trzeba wykupić konkretne jednostki, ale z drugiej strony w tym przypadku wkład własny wcale nie musi być duży. ETF jest skrótem od nazwy Exchange Traded Fund. Można powiedzieć, że ten fundusz inwestycyjny giełdowy działa w podobny sposób jak znane wszystkim fundusze inwestycyjne, przy czym samo inwestowanie odbywa się poprzez konto inwestycyjne gracza. Fundusze ETF rzeczywiście można określić mianem narzędzi inwestycyjnych. Ale pozwalają one także na emisję swoich akcji, gdzie jednostka, którą kupuje inwestor umożliwia mu uczestnictwo w danych aktywach funduszu. Zgromadzone środki ETF-u są inwestowane. Zasadniczo można też powiedzieć, że fundusze ETF mają najczęściej charakter indeksowy. A więc niejako naśladują indeksy. Dzięki temu nawet drobni inwestorzy nie mający dużego kapitału mogą podejmować inwestycję. Funduszu ETF nie należy rozumieć jako papieru wartościowego, natomiast jednostki uczestnictwa w ETF niejako spełniają warunki podobne do papieru wartościowego. Wycena jednostek również odbywa się na bieżąco. ETF-ów nie można również zrównywać z akcjami, choć notowane są na giełdzie w ten sam sposób. Z drugiej strony nie są to także instrumenty pochodne. Są zarządzane pasywnie.

Jak inwestuje się w ETF?

Inwestując w ETF trzeba pamiętać o tym, jak duże jest ryzyko. Inwestycji można dokonywać za pośrednictwem brokera. Jeżeli sprzedacie jednostki ETF-ów, to środki trafiają od razu na Wasze konto. Do tego też fundusze ETF są emitowane przez fundusz tworzony przez TFI. ETF-y nie podlegają obrotowi giełdowemu, za to podlegają regulacjom prawnym, co dotyczy przepisów krajowych, ale też zagranicznych. Opłaty roczne są w tym przypadku niskie. Oczywiście musimy też wspomnieć, że ETF-y są zarządzane pasywnie. ETF-y mogą też odzwierciedlać zachowanie konkretnych instrumentów finansowych. Można więc podzielić je na kilka rodzajów. Jednym z nich jest fundusz, który odwzorowuje indeks giełdowy. Dokonuje się wtedy zakupu akcji spółek, biorąc pod uwagę proporcje w jakich wchodzą one do indeksów. Można też wybrać fundusz ETF, który bazuje na podstawie koszyków spółek. W tym przypadku odzwierciedla on zachowanie indeksu, na którym się opiera. Fundusz może też wykorzystywać całość bądź części spółek, które wchodzą w skład portfela. Odbywa się to w proporcjach znacznie innych niż w samym indeksie. Taki  podział, co do zasady, nie wyczerpuje wszystkich rodzajów ETF-ów. W końcu można też wybrać ETF-y na obligacje. Tutaj podąża się za zmianami cen określonych obligacji. ETF-y surowce jak można się domyślić naśladują zmiany cenowe surowców, przy czym cechuje je naprawdę duża zmienność. Zmiany cenowe zależą od wielu czynników, choć niewątpliwie sytuacja geopolityczna ma na to wpływ. Wybierając ETF akcje inwestuje się w fundusze w danym koszyku akcji, które notowane są na giełdzie. Musimy też wspomnieć o ETF kryptowalutach, co jest swoistą nowością. W tym przypadku ETF bazuje na rynku kryptowalut.           

     

Blog Finanse Handel

Zjawisko „short squeezes” – Jak spekulanci mogą wpływać na nagłe wzrosty cen akcji?

W świecie finansów istnieje wiele zjawisk i strategii, które mogą drastycznie wpływać na ceny akcji na rynkach kapitałowych. Jednym z takich zjawisk jest „short squeeze”, czyli sytuacja, w której spekulanci, którzy zajęli krótkie pozycje na danej akcji, zostają zmuszeni do zakupu tych akcji w celu zabezpieczenia swoich pozycji, co prowadzi do nagłego wzrostu cen. W […]

Read More
Finanse

Wpływ inflacji na kursy walut w kantorach internetowych

Inflacja to zjawisko, które dotyka niemal każdej gospodarki na świecie. W skrócie, jest to wzrost cen towarów i usług w danym kraju w określonym czasie. Ale jak inflacja wpływa na kursy walut, zwłaszcza w środowisku online, takim jak kantory internetowe? Przeanalizujmy ten temat, aby zrozumieć związki między inflacją a wartością waluty w kantorach online. Zrozumienie […]

Read More
Biznes Blog Finanse

Inwestowanie w akcje online – co warto widzieć?

Rozwój technologii sprawił, że obecnie można inwestować w akcje online. Na czym to polega? Jak kształtuje się ryzyko? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule. Na czym polega inwestowanie w akcje online? Inwestowanie w akcje online to zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie, która polega dokładnie na tym samym, co standardowe […]

Read More