Dzień: 2023-08-19

Blog

Szukanie kancelarii komorniczych w określonym regionie

Pod pojęciem komornika sądowego kryje się państwowy urzędnik mający prawo do efektywnej egzekucji różnych postanowień sądu. Oznacza to, że taki fachowiec ma możliwość ściągania należności z wielu składników majątków dłużników, dokonywania eksmisji, itp. Dysponując wyrokiem sądowym oraz tytułem wykonawczym, można zlecić komornikowi konkretne zadanie określone jasno w dokumentach sądowych. Najwygodniej jest wybrać komornika działającego w […]

Read More